Pomáháme světu růst od roku 1983

Demontujte sekvenci lešení

Ringlockové lešení by měla být postavena a demontována v určitém pořadí. Někteří lidé si myslí, že montáž musí být provedena v pořadí, a na tom nezáleží při demontáži, může být nedbale demontována, ve skutečnosti demontáž lešení je také nutné zdůraznit pořadí, pouze dobré pochopení demontáže lešení, aby bylo dosaženo dvojnásobného výsledku s polovičním úsilím.

(1) nejdříve sejměte horní sloupek zábradlí a sloupek zábradlí a poté sejměte nášlapnou desku (nebo vodorovný rám) a schodiště a poté odstraňte vodorovnou podpěru krovu a nůžek.

(2) Počínaje od horního oblouku, sejměte příčnou podpěru a současně odstraňte horní stěnu a lešení horního rámu.

(3) Pokračujte v demontáži lešení rámu a Příslušenství ve druhém kroku. Výška konzoly lešení nesmí překročit tři kroky, jinak bude přidána dočasná vazba.

(4) průběžná synchronní demontáž dolů. U stěnových vazačů, dlouhých vodorovných nosníků a nůžkových podpěr je třeba je odstranit až po demontáži lešení na příslušný rozpěrný rám.

(5) sejměte standardní spodní lešení rámu a další části.

(6) sejměte základnu a sejměte deskovou desku a blok podložky.


Čas zveřejnění: 19. dubna 2021